Esittely

Peartek Oy on luotettava tekniikan toimittaja. Olemme toimittaneet erilaisia projekteja ja palveluja helmikuusta 1995 lähtien. Vuosi 2020 oli meidän 25v juhlavuosi ja matka jatkuu vaan. Asiakkaanamme on pääasiassa teollisuus sekä kunnat, kaupungit ja vakuutusyhtiöt, jonkin verran myös yksityisasiakkaat.

Palvelumme:
Automaatio
Sähkötyöt
Pneumatiikka
Hydrauliikka
Mekaniikka
Keskusvalmistus
Tietotekniikka ja elektroniikka
Laitemyynti
Sähköajoneuvojen latausverkosto Lataus+
Teknisten asioiden konsultointipalvelut ja ongelmien ratkaisut
Tulostus- ja skannauspalvelut
Yleis-ilmailun palvelut

Joihin kuuluu mm.:
Suunnittelu
Konsultointi sekä arviointi palvelut
Ohjelmointi
Laitekokoonpano
Asennukset
Käyttöönotot
Huollot
Ylläpidot
Varaosapalvelut

Toimintamme on suurelta osin kokonaistoimituksia, teemme mielellämme myös osatoimituksia ja palveluja.
Tarvittaessa käytämme myös yhteistyökumppaniverkostoamme.
Yleisimmin käyttämämme automaatiokomponentit löytyvät suoraan hyllystämme.

Tavoitteemme
asiakkaamme suhteen:
Palvelun hankinnan tekeminen helpoksi
Tuotannon tehostaminen
Laadun parantaminen
Työolosuhteiden parantaminen ja työn tekemisen helpottaminen
Kilpailukyvyn parantaminen
Tehokkaan, joustavan ja luotettavan asiakassuhteen ylläpitäminen

Itsemme suhteen:
Pysyä luotettavana, tunnettuna sekä merkittävänä toimittajana vuodesta toiseen
Pysyä alati kehittyvän tekniikan mukana sijoittuen osaajien kärkiryhmään
Pitää yllä ja kehittää korkeaa palvelujen laadun tasoa
Pysyä tehokkaana ja joustavana toimittajana

Nämä kaikki yhdessä mahdollistavat niin oman kuin asiakkaamme kilpailukyvyn pysymisen korkeana.

Tuotannon tehostaminen
Laadun parantaminen
Työolosuhteiden parantaminen ja työn tekemisen helpottaminen
Kilpailukyvyn parantaminen
Tehokkaan, joustavan ja luotettavan asiakassuhteen ylläpitäminen

Itsemme suhteen:
Pysyä luotettavana, tunnettuna sekä merkittävänä toimittajana vuodesta toiseen
Pysyä alati kehittyvän tekniikan mukana sijoittuen osaajien kärkiryhmään
Pitää yllä ja kehittää korkeaa palvelujen laadun tasoa
Pysyä tehokkaana ja joustavana toimittajana

Nämä kaikki yhdessä mahdollistavat niin oman kuin asiakkaamme kilpailukyvyn pysymisen korkeana.